3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. fotky

Kromě fotek tu máme pár informací navíc.

Počasí: obloha jako vymetená, vzduch i voda 25.

Jídelníček: tradiční řízek s bramborem, večer kupicová kaše.

Nezapomeňte se sem podívat zase zítra.

Už je to tady - začal nám tábor

Dopo:

Těšili jsme se na děti tak moc, že jsme nemohli dospat. A pak to přišlo – konečně je to tady a přijely NAŠE DĚTI.

Tábor se začal velmi rychle plnit známými tvářemi.V poledne jsme již byli kompletní.

Příjemné dětské hlásky se ozývaly celým údolím. (Vališka)

Odpo:

Po obědě a poledním klidu se děti seznámily s táborem a také mezi sebou. ( Vališka)

Nástup:

V šest hodin byl 1. tradiční nástup, na kterém jsem v táboře všechny přivítala a popřála jsem dětem i dospělým krásný tábor. (Vališka)

Večer:

Po výborné večeři jsme se odebrali k ohništi, kde na nás již čekal dobře připravený táborák (děkujeme 10. oddílu).

Péťa nám řekla, že nás vítá v divadle… Tak jsme plni očekávání seděli a ani nedutali. To co se pak událo, bylo zcela neuvěřitelné.

Před našimi zraky se seznámili Mirek Dušín, Jarka Metelka, Tonda Hujer, Červenáček a Rychlonožka. Jejich první setkání bylo zajímavé v tom, že se událo, právě když je honili Černí jezdci. Oni si ale pomohli navzájem a zachránili se. Černí jezdci byli lstí odehnáni a kluci byli šťastní. Přišli na to, že by bylo pěkné, kdyby si založili vlastní klub.

Všichni se shodli na tom, že jsou čestní, pravdomluvní a slušně vychovaní, a že si velmi rozumí. Tak vznikly RYCHLÉ ŠÍPY. Na počest vzniku nového klubu rozdali rychlošípáci dětem trička.

A pak už jsme jen slavnostně zapálili oheň a zpívali a zpívali a zpívali. A pak zas jenom spinkali a spinkali a spinkali. (Vališka)

[]